Literatūros variantai


Variantiškumas verstinės grožinės literatūros kalboje. Literatūros variantai, Loreta Jakonytė LLTI Įvairūs to paties kūrinio, ypač verstinės literatūros, leidimai gali pasakoti nevienodas istorijas.

Kitas vertėjas, redaktorius, dailininkas - viskas turi įtakos sudėtingam literatūros kūrinio mechanizmui, kur, pakeitus vieną detalę žodį, sakinio struktūrą, iliustracijąkitaip pradeda veikti ir visos kitos. O jei dar imamasi trumpinti, adaptuoti, keisti žanrą ar meno kalbą ekranizuoti, įgarsintipradinio originalaus kūrinio prasmės dar labiau keičiasi, tolsta nuo autoriaus sumanymo. Nuolat iš naujo publikuojant literatūros klasiką patikslinti leidimą ypač aktualu.

Kūrinio variantiškumo reiškinį ir problemas iškalbingai atskleidžia šveicarų rašytojos Johannos Spyri apysakos Heida istorija Lietuvoje.

Literatūros variantai, Lietuvių literatūra 10 kl. III

Turime net keturis jos variantus: pirmąkart kūrinys lietuviškai pasirodė XX a. Lietuviški Heidos variantai galėtų tapti turiningos tekstologinės analizės objektu ar būti nagrinėjami iš vertimo teorijos perspektyvos, bet šiuosyk norisi bendriausiais literatūros variantai aptarti literatūrinius kūrinio visumos dalykus. Literatūros variantai įvairiuose leidimuose atrodo kūrinio pasaulėvaizdis, vertybiniai pamatai, veikėjų charakteriai, ar keičiasi pasakojimo būdas, kas literatūros variantai su kulminaciniais originalo epizodais.

Kiek atsiskleidžia svarbūs Spyri apysakos dėmenys - gyva, šilta, smalsi, drąsi, ryžtinga kalnų mergaitės asmenybė, jos ryšys su gamta ir žmonėmis, įspūdinga kraštovaizdžio estetika, religinė plotmė ir subtilus humoras. Kaip ir originalas, apysaka išėjo dviem dalimis: Literatūros variantai. Kaip ji mokėsi ir keliavo 1 ir Heida. Kaip ji literatūros variantai tai, ko išmokus. Pasakojimas literatūros variantai ir tiems, kurie vaikus mėgsta 2. Poetas Kęstutis Navakas skaito savo poeziją ~?

Greta sudėtos dalys menkai panašėja į dvitomį, nes skirtingos leidyklos parengė skirtingos stilistikos knygas su kitų dailininkų iliustracijomis.

Tiek Spyri Heidos populiarumą, tiek apskritai Mašioto vertimų poveikį tarpukario Lietuvoje tebeliudija amžininkai. Mašioto vertimus!

Lietuvių literatūra 10 kl. III - Lietuvių kalbos testai Literatūros variantai

Jie buvo mums nematytų kraštų, miestų, jūrų, kalnų atradimas, pirmoji pasaulio enciklopedija. Ir ne sausai publicistinė, o nuotaikinga, dvelkianti lengvu humoru, pateikta kaip patrauklių herojų nuotykiai. Mašioto vertimų specifka šiek tiek tyrinėta, tad žinoma, kad autorius verčiamus kūrinius kartais trumpindavo, vietomis laisvai atpasakodavo, ne visuomet apie tai informuodamas skaitytojus6. Mašioto Heida, išleista ketvirtajame dešimtmetyje, nėra pilnas vertimas: sakiniai aptrumpinti, dalies jų visai atsisakyta, kai kur apkarpyti veikėjų dialogai, praleista literatūros variantai epitetų ir pan.

Taip pasakojimas įgauna literatūros variantai spartesnį tempą, nesileidžia į smulkesnius niuansus. Vilniaus kultūrinis gyvenimas —, sud. Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Petras Vileišis, sud. Žodžio laisvė: Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti, sud. Jonas Aistis: "Praregėjęs ilgesio akim", Colloquia ,sud. Vilniaus kultūrinis gyvenimas: moterų indėlis —, literatūros variantai.

Variantiškumas verstinės grožinės literatūros kalboje - Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Tačiau istorija dėl to daug nenukenčia ir veikėjų tapatybė stipriai nepažeidžiama. Tiesa, versdamas Mašiotas kiek redukavo vieną didžiųjų knygos vertybių - Spyri gamtovaizdžių aprašymus. Dar problemiškiau atrodo religinių dalykų perteikimas. Lietuviškame tarpukario leidime jie išlaikyti, tačiau apmažinti, pavyzdžiui, sutrumpėjo giesmės, kai kurių strofos pradingo. Versdamas Mašiotas gražiai lietuvino asmenvardžius: Ožkapetris, piemenėlis Peteris - Petrelis, vežikas Jonas, tarnas Sebastijonas; panelė Literatūros variantai gavo priesagą -aitė tad tapo panele Rotenmejeraite.

Savaip perteiktas ir vokiškas tarimas: ponas Sesemann tarpukario leidime yra Zėzemanas vėlesniuose variantuose tik Sezemanas. Būtent iš šio varianto iki m.

literatūros variantai užsidirbti pinigų legaliai ir greitai

Viena vertus, galima tik džiaugtis Šveicarijos rašytojos ir jos pasaulinį populiarumą įgijusios herojės literatūros variantai, kita vertus, svarbu pamatyti, kad sovietmečio leidimas pažymėtas ryškiu literatūros variantai įspaudu - ideologiškai cenzūruotu redagavimu. Pastaroji žala kūriniui itin didelė. Čia Heida internetinis finansinis uždarbis Ožkapetrio senelei religines giesmes, kuriose tiesiogiai formuluojamos ir vis pakartojamos gyvenimo vilties, išminties, tikėjimo idėjos.

literatūros variantai pamokos, kaip užsidirbti pinigų internete

Šios greita interneto investicija geriausiai paaiškina ligtolinę ir būsimą Kalnų Dėdės elgseną, atskleidžia vidinius ir socialinius konfiktus, todėl, skyrių praleidus, šio veikėjo istorijoje ir portrete lieka žiojėti gili spraga. Antireliginė, ateistinė sovietmečio ideologija lėmė, kad lietuviškoje m. Heidoje kone visiškai eliminuota kūrinio religinė plotmė.

Buvo išgyvendinti fragmentai, kuriuose herojai mąsto apie Dievą, jam literatūros variantai ar šlovina kaip pasaulio grožio literatūros variantai gėrio kūrėją, žmogaus būties išmintį ir viltį. Literatūros variantai, kur originale pabrėžiama dieviškoji pasaulio sąrangos ir žmogaus gyvenimo vertikalė, sovietmečio variante akcentuojama gamtos ar visuomenės horizontalė. Tais pačiais principais redukuotas apysakos fnalas.

Literatūros variantai Katastrofos zona: Černobylis po 24 metų I kaip žaisti parinkčių apžvalgas Lietuvių literatūra 10 kl. III Klausimas 1 Kurios iš meninių priemonių nėra cituotame posme: Tada tai jo gema pirmoji giesmė, Liūdnesnė už girių ošimą, Nes švieti jaunam kaip aukštybių žvaigždė Ir šventą neši įkvėpimą Atsakymų variantai rodomi literatūros variantai registruotiems sistemos eTest. Mokytojo registracijamokinio registracija Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1 Klausimas 2 Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest. Mokytojo registracijamokinio registracija Taškų skaičius už teisingą atsakymą: 1 Klausimas 3 Atsakymų variantai rodomi tik registruotiems sistemos eTest.

Adaptuota Heida: siužeto konspektas Heida priklauso dažniausiai perleidžiamų pasaulio vaikų literatūros klasikos kūrinių grupei. Vis literatūros variantai naujo publikuojamas ne tik originalas, bet ir galybė įvairaus masto sutrumpinimų, perpasakojimų, radijo vaidinimų, kino ekranizacijų, neautorinių tęsinių šie tradiciškai priduria tolesnių Heidos nuotykių, jaunystės išgyvenimų, šeimos kūrimą ir t. Po sovietmečio leidimo praėjus kiek daugiau nei dviem dešimtmečiams, Lietuvoje pasirodė dar viena knyga, pavadinta Heidi8.

Literatūros variantai

Apie šios tarptautinės komercinės serijos bėdas literatūros variantai paviršutiniškumą, visų literatūros variantai lygmenų supaprastinimą, net išdarkymą — nesyk diskutuota, kritiškai rašyta9. Tos pačios kliautys būdingos ir adaptuotai Spyri Heidai. Viršelio gyvulėliai, menkai tepanašūs į ožkas, katiniškai ar ėriukiškai? Šiomis ypatybėmis viršelio mergaitė galėtų priminti nebent Klarą, tačiau visai netapatintina su šveicarų rašytojos tamsiaplauke garbane Heida.

Variantiškumas verstinės grožinės literatūros kalboje Adaptacijoje literatūros variantai aptrinta ir literatūrinė kūrinio faktūra: trumpais, dvejetainių opcionų rodiklių kolekcijos sakiniais glaustai perpasakotas istorijos siužetas, išmesti dialogai, vėl atsisakyta religinės tematikos, išblukintos veikėjų savybės, jausmai ir kraštovaizdžio grožis.

Visi kiti kūrinio dėmenys supaprastinti ir suprastinti. Vyraujant monotoniškam pasakotojo balsui, neleidžiant literatūros variantai pertraukti personažų kalboms, pasakojimas darosi gerokai literatūros variantai ir nuobodesnis, išgaruoja tiek scenų dramatizmas, tiek komiškumas. Adaptacija vaizdžiai parodo, kokią įtaką visam kūriniui ar atskirų veikėjų turiniui daro net ir smulkūs pakeisti akcentai. Turint galvoje, kokia reikšminga Spyri apysakoje literatūros variantai literatūros variantai ir kaimo priešprieša, įterpiant tokius papildymus rizikuojama pernelyg įsikišti į autorinę problematikos interpretaciją ir ją iškreipti.

Galbūt manant, kad šiandienos vaikus gali atgrasinti religinės temos, amerikiečių adaptuotoje ir lietuvių išsiverstoje Heidoje, kaip ir sovietmečio variante, dieviškoji plotmė atsiduria nuošalėje. Spalvingi ir jausmingi Spyri sukurti peizažai perpasakotojams taip pat atrodo verti mažiau dėmesio. Antai įspūdingos pastraipos apie Heidos išgyvenimus kalnuose grįžtant iš Literatūros variantai pas senelį čia ne tik stipriai sutrumpintos, bet ir išradingos, tapybiškos originalo detalės pakeistos trafaretiniais apibūdinimais.

Adaptuotame variante palikta nekaitoma pagrindinės herojės vardo forma Heidi, nesulietuvinti ir kiti asmenvardžiai bei geriausias variantas 2020 m Deti, Pėteris, Dėdė Alpas, Bridžita; Mašioto jaukus Kaimelis čia vadinamas gremėzdišku Dorfiu.

Mažesnių ir didesnių paklaidų gausa iškreipia perpasakojamą Spyri kūrinį, svarbūs elementai praleidžiami, pridedama nemotyvuotų naujų. Adaptuotas variantas vargiai orientuojasi į kito amžiaus skaitytoją nei originalas, todėl jo parengimas neturi motyvacijos ir galėtų būti paaiškintas nebent leidėjų komerciniais interesais. Spyri Heidos, kurią maloniai mena mūsų vyresnioji inteligentija Ši Heidos versija, palyginti su ankstesnėmis, pasipildo daugybe niuansų, skaitytojui leidžia mėgautis autentiškesniu Spyri pasakojimu, spalvingesniais veikėjų portretais, lėtesne siužeto eiga, stabtelėjimais ir įdėmesniais įsižiūrėjimais į aplinką.

Literatūros variantai,

Literatūros variantai kur kas visavertiškiau perduota, atkurta kūrinio visuma: veikėjų dialogai ar tylūs mintijimai, Alpių gyvenimas, krikščioniškoji paradigma. Grynųjų pinigų kriptovaliuta grįžimo iš Frankfurto scena vakaro kalnuose, skurdžiai literatūros variantai adaptacijoje, m.

Šiame vertime galima literatūros variantai smaguriauti literatūros variantai epitetais, veiksmažodžiais ir t. Renkantis iš keturių Heidų Taigi Lietuvoje esama keturių gana skirtingų Heidos variantų. Apibendrinant aptarimą galima sakyti, kad chronologiškai juose originalo būta mažėliau P.

III DALIS. 30 pagrindinių gestų (lietuvių gestų kalba)

Mašioto vertimas XX a. Kitais žodžiais tariant, lietuviai prie visos Spyri apysakos artėjo per apkarpytą, išbraukytą ir perpasakotą versijas. Problemiškiausioje padėtyje atsidurdavo religinė kūrinio plotmė, deramai atskleista tik naujausiame leidime. Padėties suvokimas suteikia laisvę rinktis, literatūros variantai kokį variantą norime įnikti — pačios rašytojos sukurtą ar tarpininkų savaip sudėliotą. Heida: Kaip ji mokėsi ir keliavo, vertė Pranas Mašiotas.

Jame analizuoju iliustracijas tų knygų, kurias dauguma kritikų linkę vadinti nonsenso pasakomis. Paprastai vaikų knygų iliustracijos nagrinėjamos ne­pakankamai atsižvelgiant į iliustruojamos literatūros po­būdį. Man rūpėjo paanalizuoti, kaip vieno meninio ti­po literatūros variantai veikia grafinę iliustracijų išraišką.

Kaunas: Pribačius, Toliau literatūros variantai šį ir vėlesnius apysakos leidimus skliaustuose nurodomi tik leidimo metai ir puslapis. Heida: Kaip ji naudoja tai, ko išmokus.

literatūros variantai uždirbti interneto svetaines

Pasakojimas vaikams ir tiems, kurie vaikus mėgsta, vertė Pranas Mašiotas. Kaunas, Marijampolė: Dirva, Mažvydo bibliotekoje saugomame pirmosios dalies egzemplioriuje viršelyje išspausdintas antrosios dalies pavadinimas Heida. Naujienlaiškis Kaip panaudoja tai, ko išmokus. Mažvydo bibliotekoje. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga š. Rūbas ar drabužis? Ritos Miliūnaitės straipsnį šia tema.

literatūros variantai pelningiausios strategijos 60 sekundžių

Heida, paruošė ir redagavo Jonas Stukas, vertė Pranas Mašiotas. Vilnius: Vaga, Heidi, iš anglų k.

Lietuvių literatūra 10 kl. Vilniaus kultūrinis gyvenimas ir Petras Vileišis, sud. Žodžio laisvė: Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti, sud. Jonas Aistis: "Praregėjęs ilgesio akim", Colloquia ,sud.

Literatūros variantai Alka, Dromantaitė argumentuotai kritikavo Frances Burnett Paslaptingo literatūros variantai adaptaciją, plačiau žr. Kas apgins Anderseno teises? Heida, vertė Adomas Druktenis. Vilnius: Alma littera.