Yra teisėtos galimybės


Ką reiškia ir apima autorių teisės ir gretutinės teisės, ir ar taip yra visame pasaulyje? Gretutinės teisės kyla iš rezultatų, kurie paprastai atsiranda tam tikroje sąveikoje su autoriaus kūriniu, ir yra teisės terminas, reiškiantis, kad tam tikroje teritorijoje atlikėjams, fonogramų gamintojams, transliuojančiosioms organizacijoms ir audiovizualinio kūrinio pirmojo įrašo gamintojams suteikiamos išimtinės teisės kontroliuoti jų intelektinės veiklos rezultatus atlikimus, fonogramas garso įrašustransliacijas, audiovizualinio kūrinio pirmąjį įrašą.

Yra teisėtos galimybės teisės apima dvi teisių rūšis: asmenines neturtines ir turtines teises, o iš gretutinių teisių turėtojų šios dvi teisių rūšys suteiktos tik atlikėjams.

Kitiems gretutinių teisių turėtojams fonogramų gamintojams, transliuojančiosioms organizacijoms ir audiovizualinio kūrinio pirmojo įrašo gamintojams suteiktos tik turtinės teisės. Turtinės teisės yra susijusios su išimtine teise kontroliuoti panaudotos kūrybinės veiklos rezultatus pvz. Neturtinės teisės teisė į autorystę, teisė į autoriaus vardą ar atlikėjo yra teisėtos galimybės ir kūrinio ar atlikimo neliečiamybę saugo autoriaus ar atlikėjo asmeninį ir dvasinį ryšį su atitinkamai sukurtu ar atliktu kūrybinės veiklos rezultatu ir šios teisės saugomos, skirtingai nuo turtinių teisių, neterminuotai bei negali būti perduodamos tretiesiems asmenims.

Autorių teisių ir gretutinių teisių samprata ir apimtis nėra vienoda visame pasaulyje. Tai paprastai priklauso nuo to, kokia pagrindine uždarbio geografija internete teisių tradicija toje šalyje yra pagrįsta autorių teisių apsauga t.

Kontinentinės teisės autorių teisių tradicija orientuota į autorių: autorius visada yra fizinis asmuo, kuris sukūrė kūrinį, turintis ne tik turtines, bet ir neturtines yra teisėtos galimybės užtikrinti pagarbą savo kūriniui ir vardui.

Skirtingai, bendrosios teisės autorių teisių apsaugos sistema apsaugo interesus tų, kurie investavo į kūrinio sukūrimą ir jį organizavo, todėl saugo įdėtą darbą ir investicijas, o autoriaus moralinės teisės dažnai yra nesaugomos arba gali būti lengvai perduodamos ar jų atsisakoma. Yra teisėtos galimybės dėl keleto tarptautinių autorių teisių sutarčių, Berno konvencijos ir TRIPS šios dvi sistemos artėja viena prie kitos, nes kiekviena valstybė narė turi suteikti šiose sutartyse nustatytus minimalius apsaugos standartus :  autoriams, kurie yra valstybės narės piliečiai, turi būti suteikta autorių teisių apsauga taip pat ir neturtinės teisėsnumatyti autorių teisių apsaugos terminai, ne trumpesni nei autoriaus gyvenimas ir 50 metų po jo mirties, turi būti užtikrinta, kad autorių teisių apsauga atsirastų automatiškai nuo kūrinio sukūrimo momento.

Kam priklauso autorių teisės ir kaip autorių teisės padeda kūrėjams, teisių turėtojams, vartotojams, visuomenei, ekonomikai ir kultūrai apskritai?

Pirminis autorių teisių turėtojas Lietuvoje yra autorius — kūrinį sukūręs fizinis asmuo. Autoriaus neturtinės teisės visada priklauso autoriui, po jo mirties jomis rūpinasi paveldėtojai, o jeigu tokių nėra — Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Autorių turtinės teisės gali būti perduodamos sutartimi, paveldėjimo būdu ar kitu įstatymo nustatytu būdu. Taigi kiti asmenys gali turėti išimtines autorių turtines teises tik pagal sutartį, sudarytą su autoriumi pvz.

ooo pasirinkimai

Tokie teisių turėtojai yra vadinami išvestiniais autorių teisių turėtojais. Įvairiuose šaltiniuose jau seniai nurodoma, kad autorių teisės yra kultūros ir netgi ekonomikos vystymosi variklis.

  • Variantas euras
  • Atsisakydamas nagrinėti autorių teisių gynėjų skundą JAV aukščiausiasis teismas paliko galioti  m.
  • Diskriminacija — tai tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija, priekabiavimas, nurodymas diskriminuoti lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, taip pat seksualinis priekabiavimas dėl lyties.
  • Lygių galimybių įstatymas
  • Kad kompiuteris pats užsidirbtų pinigų
  • Fortais prekiaujantys robotai

Tyrimai rodo, jog kūrybinių industrijų iš autorių teisių ir gretutinių teisių indėlis į Lietuvos ekonomiką, pavyzdžiui, metais sudarė daugiau kaip 6 proc. Taip pat ne paslaptis, kad Lietuvoje autorius vien tik iš savo kūrybos nepragyventų. Išimtinių autorių teisių suteikimas autoriui suteikia galimybes papildomai užsidirbti iš savo kūrybinės veiklos, t. Autorių išimtinės turtinės teisės taip pat svarbios ir kūrybinėms industrijoms, kurios, turėdamos autorių turtines teises, gali yra teisėtos galimybės, kad jų investicijos į tam tikrus yra teisėtos galimybės veiklos rezultatus atsipirktų, t.

Galimybė lengvai pasisavinti ar perimti kitų asmenų sukurtus saugomus kūrybinės veiklos rezultatus neskatintų investuoti į naujų saugomų produktų kūrimą ir pateikimą, todėl visuomenei būtų prieinama mažiau kokybiškų produktų. Ar aš automatiškai gaunu autorių teisių apsaugą, pavyzdžiui, jeigu padarau nuotrauką savo telefonu, ar aš turiu ją užregistruoti, kad gaučiau apsaugą? Autoriaus teisės kaip studentas gali greitai užsidirbti literatūros, mokslo ir meno kūrinį atsiranda jį sukūrus, nepriklausomai nuo jokių formalumų: teisių ar kūrinio registracijos, deponavimo, žymėjimo autorių teisių apsaugos ženklu ar kitokiu žymeniu.

Todėl jeigu padarote fotografiją telefonu, kuri yra originali jūsų paties sukurtas kūrinysautomatiškai įgyjate autorių teisių apsaugą į šią fotografiją nuo jos padarymo momento. Tačiau reikia turėti omenyje, kad kūrinio autorius gali būti tik žmogus, todėl jeigu taip atsitiktų, kad fotografija būtų padaryta atsitiktinai  telefonu ne žmogaus, pvz.

Jam pasitraukus nuo fotoaparato, makakos atrado fotografuoti nustatytą fotoaparatą ir padarė šimtus fotografijų, tarp jų buvo keletas jų pačių sėkmingų atvaizdų. Iki šiol vyksta diskusijos, ar šios fotografijos saugomos autorių teisių, nes, nepaisant įdėto darbo ir investicijų į fotografijų atsiradimą bei fotoaparato atitinkamo nustatymo, nuotraukos iš tikrųjų buvo padarytos ne fotografo, o gyvūno, todėl neturėtų būti saugomos autorių teisių pagal Lietuvos teisę.

Kita vertus, nors ir nėra formalumų, būtinų autorių teisių apsaugai atsirasti, pasinaudojus jais dažnai būna lengviau įrodinėjant teisių turėjimą  autorių teisių pažeidimo atveju.

Nurodymas įprastu būdu autoriaus vardo ir pavardės ant yra teisėtos galimybės perkelia įrodinėjimo naštą pažeidėjui, t.

Kūrinio žymėjimas autorių teisės apsaugos ženklu praktiškai atlieka taip pat ne tik įstatymo nustatytą funkciją — informuoti visuomenę apie autorių teisių turėtoją, bet ir palengvina įrodinėjant, kas yra šio kūrinio teisių turėtojas, ypač kūrinių, sukurtų atliekant darbo funkcijas ar vykdant tarnybines pareigas atveju, nes laikoma, kad teisių turėtojas yra darbdavys, todėl pažeidėjas turi įrodinėti, kad yra kitaip. Kas yra autorių teisių pažeidimas?

opciono pajamų pavyzdys

Ar galiu patekti į bėdą pažeisdamas autorių teises? O jeigu nežinojau, kad pažeidžiu autorių teisės saugomą kūrinį? Autorių teisių pažeidimą padarote, kai naudojate saugomą kūrinį be autorių teisių turėtojo ar kito tinkamai įgalioto asmens leidimo ir jokia autorių teisių išimtimi ar apribojimu negalima pateisinti saugomo kūrinio panaudojimo, pvz.

Deportacija be galimybės apsiginti teisme – neteisėta | dailesidejos.lt

Autorių teisių pažeidimas gali pažeidėjui yra teisėtos galimybės bėdų: jam gali būti skirta bauda, o tam tikrais sunkiais atvejais — laisvės atėmimas. Taip pat autorių teisių turėtojai gali naudotis ir kitais savo teisių gynimo būdais: reikalauti sumokėti pažeidimu padarytą turtinę ir arba neturtinę žalą, nutraukti ar uždrausti pažeidimą ateityje, sulaikyti ir sunaikinti neteisėtas kopijas ir kt.

Tai, kad nežinojote pažeidžiantis kažką saugomo, jokiu būdu neatleidžia nuo atsakomybės, tik pasekmės gali būti švelnesnės: paprastai turite nutraukti pažeidimą, atiduoti neteisėtas kopijas, o iš pažeidimo gauta nauda išieškoma.

Kaip priimti sėkmę ir auginti savivertės jausmą viduje Leonora Be You

Kada galiu naudoti kito asmens sukurtą autorių teisės saugomą kūrinį? Man sakė, kad kitų sukurto kūrinio naudojimas yra tik citata, todėl tai visada galima daryti. Kitų asmenų sukurti saugomi kūriniai gali būti naudojami tik tada, kai  leidžia teisių turėtojas arba įstatymas.

Tam tikrais atvejais siekiant užtikrinti naudotojų teisę į informaciją arba išraiškos laisvę, užtikrinti kūrinių prieinamumą labiausiai socialiai pažeidžiamiems asmenims, įstatymu numatyti autorių teisių apribojimai ir išimtys vartotojų naudai.

Autorių teisių apribojimas ar išimtis reiškia, kad įstatymo nustatytu konkrečiu atveju ir sąlygomis galima naudoti kūrinį be teisių turėtojo leidimo ir tam tikrais atvejais nemokant jam jokio atlyginimo, tačiau tik griežtai laikantis įstatymo nustatytų sąlygų.

Įstatymu leidžiama naudoti kūrinį asmeniniais tikslais, cituoti, mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais ir kt.

dvejetainių parinkčių strategija diagramose

Taigi, citavimas yra tik vienas iš leidžiamų būdų laisvai naudoti kūrinį, bet ne visais atvejais kūrinio panaudojimas bus citata. Remiantis yra teisėtos galimybės, citata yra palyginti trumpa ištrauka iš kito kūrinio, skirta paties autoriaus teiginiams įrodyti arba padaryti juos suprantamus, arba teikti nuorodą į kito autoriaus požiūrį ar mintis, suformuluotus originale.

Laisvai naudoti citatą įstatymu leidžiama tik kai citavimas atitinka šias sąlygas: kai atgaminate, išleidžiate ir viešai paskelbiate įskaitant viešai prieinamą pateikimą kompiuterių tinklais leidžiamas tik tam tikras panaudojimas ; nedidelė kūrinio mokymai internete iš teisėtai išleisto ar viešai paskelbto literatūros ar mokslo kūrinio meno kūrinio cituoti negalima tiek originalo kalba, tiek išversta į kitą kalbą; kaip citata pvz.

Taigi kūrinio panaudojimas bus laikomas panaudotu citavimui tik tada, kai nukopijuojama, išleidžiama leidinyje ar viešai paskelbiama pvz.

Jei šaltinis ar autorius nežinomi, citatą panaudojęs asmuo turi aiškiai nurodyti, kad ji yra sukurta kito asmens, pavyzdžiui, įterpti citatą į kabutes ir nurodyti, kad tai ištrauka iš kito šaltinio. Ar man galima naudoti autorių teisių saugomą muziką kaip garso takelį savo namų vaizdo aparatūroje, kurį prekybos yra teisėtos galimybės vertimas padariau ir noriu nusiųsti į vaizdo platformą?

Autoriai turi išimtines autorių turtines išimtinę teisę patys atlikti tam tikrus veiksmus ar drausti atlikti šiuos veiksmus kitiems ir neturtines teises į savo kūrinius.

Rask mus facebooke

Kai namų vaizdo aparatūroje naudojate saugomą muziką kaip garso takelį, kuris bus nusiųstas į vaizdo platformą, šie veiksmai, tikėtina, apims adaptavimo, atgaminimo ir viešo paskelbimo veiksmus.

Atlikdami šiuos veiksmus be teisių turėtojo leidimo, labai tikėtina, kad pažeisite autorių teises. Autorių teisių apribojimai gali būti taikomi vartotojų sukurtam turiniui, pvz. Įkeldamas į vaizdo platformą, paskelbsite jį viešai, t.

Ar aš galiu duoti autorių teisės saugomą kūrinio kopiją šeimos nariui ar draugui?

dvejetainiai opcionai statymai nuo 1

Ši situacija nėra visiškai išspręsta įstatymu, bet pagal teisės doktriną galima atgaminti ir duoti vieną autorių teisių saugomo kūrinio kopiją šeimos nariui ar draugui remiantis privataus kopijavimo apribojimu ir taip, kad šis veiksmas neapimtų viešos panaudos teisės veiksmo, kurį išimtinai kontroliuoja teisių turėtojas.

Vis dėlto, kad jūsų privataus kopijavimo veiksmai būtų teisėti, turi būti įvykdytos atitinkamos sąlygos: tai turi būti viena kopija iš teisėto šaltinio iš kūrinio, kuris yra teisėtai išleistas ar viešai paskelbtas arba jeigu atgaminama reprografijos būdu iš teisėtai išleisto ar viešai paskelbto straipsnio arba kito trumpo kūrinio ar trumpos rašytinio kūrinio ištraukos atgaminimas yra daromas fizinio asmens poreikiams išimtinai jo privačiam naudojimui ne komerciniais tikslais teisių turėtojai turi gauti įstatymu nustatytą teisingą kompensaciją.

dvejetainiai manekenų variantai

Privataus kopijavimo išimtis netaikoma architektūros kūriniams pastato ar kito statinio pavidalu, kompiuterio programoms, išskyrus tam tikras įstatymu numatytas išimtis, elektroninėms duomenų bazėms, išskyrus tam tikras įstatymu numatytas išimtis, ir visai knygai ar didesnei jos daliai bei muzikos kūrinio natoms. Jeigu įsigijote autorių teisių apsaugoto teisėtai išplatinto kūrinio kopiją, galite ją dovanoti kaip dovaną ar netgi parduoti ne tik savo šeimos nariui ar draugui, bet ir kitiems asmenims.

Ar man leidžiama perkelti autorių teisių saugomą kūrinį iš interneto ir ar turi reikšmės, kurią technologiją naudoju, ir tai, kad perkeliu tik kūrinio dalį? Kūrinio perkėlimas iš interneto į kompiuterį yra atgaminimo veiksmas, kurį apima išimtinė atgaminimo teisė. Išimtinė atgaminimo teisė apima tiesioginį ar netiesioginį, laikiną ar nuolatinį kūrinio kopijos -ų ar jo dalies darymą bet kuriuo būdu ir bet kokia forma, įskaitant elektroninę.

Ar asmens sutikimas visada yra tinkamiausias asmens duomenų tvarkymo pagrindas?

Todėl autorių teisių apsaugoto kūrinio perkėlimas iš interneto į savo kompiuterį panaudojant bet kokią technologiją ir net tada, kai perkeliama tik kūrinio dalis, yra išimtinės atgaminimo teisės, kurią kontroliuoja autorius ar kitas teisių turėtojas, sfera.

Tačiau yra keletas atvejų, kai galima perkelti autorių teisių saugomą kūrinį ar jo dalį iš interneto. Pirma, tai galima daryti licencijos sutarties pagrindu, pavyzdžiui, galima pasidaryti nemokamą kūrinio kopiją pagal kūrybinių bendrijų priskyrimo licenciją iš svetainės www. Antra, tai būtų galima daryti remiantis privataus kopijavimo apribojimu, leidžiančiu perkelti kūrinį, išskyrus kompiuterio programą ar elektroninę duomenų bazę, iš interneto tik tokiu yra teisėtos galimybės, jei esate įsitikinę, kad tai darote iš teisėto šaltinio ir tik jei bus naudojama privačiais nekomerciniais tikslais.

Trečia, tam tikromis įstatyme numatytomis labai apribotomis sąlygomis galima teisėtai perkelti tam tikrus kūrinius informavimo, citavimo, mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais arba neįgaliųjų poreikiams tenkinti.

Kas tai yra ir ar man galima jas pašalinti tam, kad galėčiau pasidaryti privačias kopijas? Technologinės apsaugos priemonės TPM — tai bet kokia technologija, įtaisas ar sudedamoji dalis, skirta prieigai prie skaitmeninių kūrinių kontroliuoti ir apsaugoti skaitmeninius kūrinius nuo neteisėto naudojimo pvz. Negalima pašalinti technologinių apsaugos priemonių, siekiant pasidaryti privačias kopijas. Turite teisę reikalauti, kad teisių turėtojas suteiktų priemones dekodavimo įtaisus ir pan.

Jeigu teisių turėtojas nesutinka tokių priemonių suteikti, turite teisę kreiptis į Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisiją Komisijakad tarpininkautų suteikiant prieigą prie kūrinio. Jei Komisijos sprendimas netenkina arba jeigu teisių turėtojas nevykdo Komisijos sprendimo suteikti prieigą, turite teisę kreiptis į Vilniaus apygardos teismą dėl prieigos prie kūrinio sąlygų nustatymo.

Kas yra kompensacinis atlyginimas? Kompensacinis atlyginimas yra įstatymo nustatytas atlyginimas teisių turėtojams už saugomų kūrinių privatų kopijavimą nekomerciniais tikslais. Šį atlyginimą moka atgaminimo įrenginių ir tuščių laikmenų pardavėjai bei fotokopijavimo paslaugas teikiantys asmenys kolektyvinio administravimo asociacijoms, kurios po to paskirsto atlyginimą teisių turėtojams.

ieško, kaip lengvai užsidirbti

Tačiau faktiškai kompensacinį atlyginimą susimoka vartotojas minėtos įrangos ar laikmenos pardavimo metu ar suteikus fotokopijavimo paslaugas, nes šis kompensacinis atlyginimas pridedamas prie pirkimo kainos panašiai kaip PVM mokestis. Ar pažeidžiu autorių teises, jeigu žiūriu filmą vaizdo ir garso srauto perdavimo būdu užuot jį perkėlęs iš interneto?

Ne, autorių teisių nepažeidžiate, jeigu žiūrite filmą vaizdo ir garso srauto perdavimo būdu, užuot perkėlę jį iš interneto, jeigu tai darote licencijos sutarties pagrindu ar žiūrite filmą vaizdo ir garso srauto perdavimo būdu iš teisėto šaltinio, t.

Jeigu autorių teisės saugomus kūrinius socialiniai tinklai įtraukia į mano puslapį automatiškai, ar aš esu yra teisėtos galimybės už tai ir ar tai yra autorių teisių pažeidimas? Kas, jeigu aš padarysiu nuorodą į juos ar įterpsiu juos į savo svetainę ar tinklaraštį? Kūrinio įkėlimas į socialinio tinklo puslapį yra laikomas atgaminimo ir viešo paskelbimo veiksmais, kurių išimtinė teisė yra suteikta teisių turėtojams.

Galima įkelti kūrinį į savo socialinio tinklo puslapį licencijos sutarties pagrindu ar remiantis autorių teisių apribojimu, pavyzdžiui, siekiant reklamuoti viešą parodą ar meno kūrinių pardavimą, kai tai susiję su įrangos demonstravimu ar taisymu. Informacijos tikslais taip pat galima įkelti viešai išleistus ir prieinamus straipsnius ekonomikos, politikos ar religijos temomis ar transliacijas minėtomis temomis, politines kalbas ir kt.